Sylaboczytanki. Czytamy sylabami.

Bawię się i uczę. Pięciolatek.

1541010

5,49 zł

sugerowana cena detaliczna

Czytanie jest dla wielu dzieci umiejętnością trudną do opanowania, dlatego stale poszukuje się rozwiązań metodycznych ułatwiających nauczanie procesu dokonywania analizy i syntezy wyrazów, a w konsekwencji czytania płynnego. Temu służy np. metoda oparta na idei czytania sylabami.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej pozwala na określenie dużej skuteczności tej metody pracy z dzieci przejawiającymi zainteresowanie czytaniem. Proponowana publikacja Czytanie sylabami przeznaczona jest głównie dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Główne cele zamieszczonych tu ćwiczeń to rozwijanie percepcji wzrokowej w postrzeganiu materiału literowego oraz rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Dla zwiększenia efektywności pracy z dziećmi zaproponowano w tej publikacji następujące rozwiązania:

  • umieszczono ćwiczenia wprowadzające,
  • zastosowano dużą czcionkę,
  • w ćwiczeniach dokonano podziału wyrazów na sylaby,
  • u góry każdej strony podano litery bazowe służące do budowania tekstów (z zaznaczeniem nowo wprowadzonej litery),
  • treść tekstów odniesiono do bliskich dzieciom miejsc i sytuacji,
  • zastosowano zasadę stopniowania trudności.

Sukces w opanowaniu umiejętności czytania zostanie osiągnięty, gdy dzieci będą wykonywały ćwiczenia systematycznie, w wymiarze czasowym dostosowanym do ich możliwości, będą zachęcane do pracy, a nie przymuszane, co zwykle przynosi przeciwny do oczekiwanego skutek.