Didakta - Biologia 2 - Rośliny i zwierzęta

704795

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Tytuł Didakta – Biologia 2 Rośliny i zwierzęta zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami.

SPECYFIKACJA

Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z materiałem przerabianym na lekcjach prowadzonych w szkołach podstawowych. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych sprawdzi wiedzę o konkretnych roślinnych czy zwierzęcych gatunkach, ich budowie ciała, środowiska, gdzie żyją itp.

Działy tematyczne:

Ziemia i początki życia – powstanie i oznaki życia, wirusy, bakterie, sinice i organizmy jednokomórkowe
Grzyby, porosty, rośliny – porosty, workowce, grzyby, mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne
Bezkręgowce – parzydełkowce, mięczaki, pierścienice, stawonogi
Strunowce i kręgowce – osłonice, ryby, płazy i gady, ptaki, ssaki
Ekosystemy – osiedla ludzkie, pola i łąki, woda, lasy, inne ekosystemy