Didakta - Język angielski 1 - dla początkujących

704799

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Didakta – Język angielski 1 to multimedialny program edukacyjny, który służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Zadania i ćwiczenia interaktywne z zakresu gramatyki języka angielskiego podzielone są na następujące działy tematyczne:

Części zdania i rzeczowniki – występowanie części w zdaniu, liczba mnoga
Zaimki – osobowe, dzierżawcze, nieokreślone
Czasowniki – czas teraźniejszy i czas przeszły prosty, czasowniki modalne
Przyimki i spójniki – połączenia przyimkowe, spójniki
Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji – zmiana szyku wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie negacji
Zasób słów – określanie czasu, stopniowanie przymiotników, słówka
Dyktanda – uzupełnianie liter i słów w zdaniach