Didakta - Język polski 1- Części mowy dla SP

704782

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Ten multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone na następujące działy tematyczne:

Czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach