Didakta - Język polski 2 - Ortografia, składnia, frazeologia-SP

704783

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Didakta - Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Składnia – zdanie pojedyncze/złożone, cel wypowiedzi, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie, części zdania
Frazeologia i semantyka – znaczenie zwrotów, synonimy, antonimy, homonimy
Słowotwórstwo – rodzina wyrazów, rdzeń
Ortografia (dyktanda) – uzupełnianie ó/u, rz/sz/ż, h/ch, en/ę, o/ą, wyraz nie
Interpunkcja i fonetyka – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, głoski miękkie/twarde, ustne/nosowe, dźwięczne/bezdźwięczne