Didakta -Język polski 4 - Części zdania, ortografia dla gimnazjum

704798

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Ten multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Testy i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Zdanie – złożone podrzędnie, złożone współrzędnie, związki wyrazowe, imiesłowowy równoważnik zdania
Części zdania – podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
Frazeologia i leksyka – kultura i życie codzienne, synonimy, antonimy, wyraz rodzimy/wyraz obcy, archaizm/neologizm
Słowotwórstwo i stylistyka – budowa wyrazu, zdrobnienia/zgrubienia, styl, eufemizm/wulgaryzm/gwara, środki stylistyczne
Ortografia – uzupełniania ó/u, rz/sz/ż, h/ch, wyraz nie
Interpunkcja – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, skróty