Gra w kolory. Kolorowy start

J214360

 • Wydawca:
  JUKA
 • ISBN:
  978-83-7874-451
 • Cykl:
  Gra w kolory 2020/21
 • Poziom:
  Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 1, Edukacja wczesnoszkolna
 • Przedmiot:
  Język polski, Matematyka, Biologia

Fragment publikacji

Edukacja dzieci w klasie pierwszej w wielu przypadkach decyduje o jakości ich dalszego funkcjonowania w szkole. Bardzo ważne jest dobre rozpoznanie przez nauczyciela możliwości, potrzeb i ograniczeń dzieci oraz dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb każdego ucznia.

 

Ma to bardzo duże znaczenie dla:

 • ucznia , gdyż ukazuje jego mocne i słabe strony, kształtuje odpowiednią samoocenę i wpływa na motywację do nauki i prawidłowego zachowania się w szkole;
 • jego rodziców , ponieważ zdobywają oni wiedzę o poziomie edukacyjnym swojego dziecka, jak również możliwościach wspierania go w tym ważnym momencie edukacyjnym;
 • nauczycieli , gdyż rozpoznanie aktualnego indywidualnego poziomu rozwoju dziecka jest ich najważniejszym zadaniem; dzięki temu mogą wspierać każde dziecko we właściwy sposób.