Karty pracy

Kolorowy start. Trzylatek

  • Cykl:
    Kolorowy start
  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Trzylatki

Fragment publikacji

ROZBUDZAMY W DZIECKU NATURALNĄ CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

Każda z dwóch części kart pracy to zbiór 24 jednostronicowych, kolorowych kart z ćwiczeniami. Przez wykonywanie ćwiczeń dostosowanych do wieku przedszkolaki uczą się samodzielności, rozwijają mowę, sprawność manualną, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową oraz aktywność twórczą.

Karty zawierają ćwiczenia dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie, prozdrowotnego stylu życia, opieki nad zwierzętami, świąt rodzinnych oraz właściwych zachowań względem rówieśników i dorosłych.


Pozostałe publikacje w ramach cyklu dla trzylatka