Czytam, piszę, liczę

Kolorowy start z plusem. Roczne przygotowanie przedszkolne.

890078

  • Cykl:
    Kolorowy start
  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Sześciolatki

Zanim trafimy do szkoły...

Dodatkowy zeszyt spójny tematycznie z pozostałymi kartami, pozwalający utrwalić poznane treści, a czasami też je rozszerzyć. Zawiera dużo ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń w czytaniu, pisaniu, liczeniu, w poznawaniu przyrody i środowiska społecznego. Propozycja sposobu korzystania z tego zeszytu, jak i z pozostałych materiałów, opisana jest w przewodniku metodycznym.