Malarstwo i rzeźba. Zeszyt ćwiczeń

4048400

18,00 zł

sugerowana cena detaliczna
 • Wydawca:
  MAC/JUKA
 • Cykl:
  Zajęcia artystyczne, Malarstwo i rzeźba
 • Poziom:
  Gimnazjum / Klasa 3 , Gimnazjum / Klasa 2 , Gimnazjum / Klasa 1 , Gimnazjum
 • Przedmiot:
  Edukacja artystyczna

Publikacja jest propozycją dla uczniów, którzy z pomocą tradycyjnych dyscyplin sztuki, jakimi są malarstwo i rzeźba, chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i umiejętności twórcze.
Ćwiczenia zawarte w zeszycie nie ograniczają się jednak wyłącznie do stymulacji ekspresji twórczej, dają uczniowi również możliwość – dzięki prezentowanym reprodukcjom i fotografiom – kształtowanie postawy odbiorczej, rozumianej jako rozwijanie motywacji do kontaktów ze sztuką.

Autorka proponuje kilkanaście interesujących zagadnień i technik plastycznych będących punktem wyjścia do ekspresji twórczej, m.in.:
głębia w obrazie – identyfikacja pejzażu jako tematu malarskiego,
analogia rytmu w plastyce i muzyce,
• kompozycje plamą barwną przy zastosowaniu techniki mokre na mokrym wsparte techniką drippingu,
• tworzenie dekoracyjnych form rzeźbiarskich i płaskiej struktury,
rzeźba abstrakcyjna i figuralna.

Wszystkie proponowane w zeszycie tematy i techniki są szczegółowo opisane i zilustrowane, dając uczniom gwarancję uczestniczenia w atrakcyjnych i wartościowych edukacyjnie zajęciach artystycznych.

Prezentacje fotograficzne Krok po kroku umożliwiają im dokładne zapoznanie się z praktycznymi metodami warsztatowymi wykonania poszczególnych ćwiczeń.

Organizacja wystawy prac uczniów to zadanie wynikające z realizacji podstawy programowej zajęć artystycznych.
Sugerowana w ćwiczeniu metoda projektu poszerza zasięg działań i pozwala nadać przedsięwzięciu cechy szerokiej akcji propagującej kulturę plastyczną w środowisku szkolonym i lokalnym.

Metoda projektu w zakresie organizacji wernisażu sprzyja integracji rówieśniczej, kształceniu odpowiedzialności, aktywności twórczej i kreatywności, stymulacji inicjatywy i umiejętności współdziałania w grupie.

Projekt może objąć zasięgiem wszystkie klasy realizujące zajęcia artystyczne w danym roku szkolnym , może tez dotyczyć wybranej grupy uczniów wyrażającej chęć udziału w projekcie.