Program mTalent AUTYZM. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + mTalent AUTYZM.

mTalent

729798

  • Licencje bezterminowe
  • Bezpłatna aktualizacja oraz wsparcie techniczne producenta
  • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu

Pakiet dwóch programów zawierający interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi wynikającymi z zespołów genetycznych.