Program Percepcja słuchowa. Pakiet Ekspert mTalent

mTalent

743353

mTalent Percepcja Słuchowa to:

jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/wzrokowej),
zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów,
materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),
produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W programie wydzielono następujące działy:

Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
Sekwencje i rytmy
Słuch fonemowy
Synteza słuchowa
Analiza słuchowa
Pamięć słuchowa i polecenia złożone
Rymy i zagadki
Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)
mTalent Percepcja słuchowa 2, to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym.

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację
wyższych funkcji słuchowych u dzieci wykazujących trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz ze współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi mogącymi wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

Z czego się składa?
Z ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych (typu mikrofon, słuchawki, głośniki) w jednym pudełku.

Dla kogo?
Jest przeznaczony dla terapeutów, w tym dla logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Program przeznaczony jest do pracy przy użyciu tabletu, komputera, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).

W programie mTalent Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego uwzględniono następujące działy ćwiczeń multimedialnych:

Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków
Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków
Rozpoznawanie cech dźwięków
Czasowe aspekty słyszenia
Rozumienie mowy w obecności dystraktorów
Rozumienie mowy zniekształconej
Rozmaitości
Wyzwania słuchowe


Zestawy ćwiczeń w programie zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996).

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, zaburzenia przetwarzania słuchowego rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona. Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
problemy z koncentracją,
trudności w nauce czytania,
nadwrażliwość słuchowa.
Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
mTalent Percepcja słuchowa cz.2 może stanowić uzupełnieniem pierwszej części programu mTalent Percepcja słuchowa, ale także może być odrębnym programem służącym do stymulacji wyższych funkcji
słuchowych. Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu.
Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość - oprogramowanie mTalent – jako jedyne rozwiązanie na polskim rynku – umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Jest to wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie – szczególnie dla najmłodszych dzieci
Praca z programem możliwa jest zarówno online (z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu) jak i offline (w placówce, gabinecie). Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.

LICENCJA BEZTERMINOWA
1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu)