promocja miesiąca
%

Sprawdziany - klasa 3 - część 2

Oto ja - publikacje dodatkowe

881596

  • Cykl:
    Oto Ja - okolocyklowka - klasa 3
  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 3, Edukacja wczesnoszkolna

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.