nowość 2019 r.
!

Karty pracy - 2 części

Nowe przygody Olka i Ady. Poziom A+

  • Cykl:
    Nowe przygody Olka i Ady
  • CZ. 1. INDEKS 881271
  • CZ. 2. INDEKS 881272

Ćwiczenia w nich zawarte:
- wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły
- rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń
- wyzwalają postawę twórczą
- stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji
- wprowadzają dzieci w świat wartości
- rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

 

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM A+

Pozostałe składowe pakietu: