nowość 2021 r.
!

Pakiet metodyczny

Nowe przygody Olka i Ady. Poziom A+

881679

 • Cykl:
  Nowe przygody Olka i Ady

PRZEWODNIKI METODYCZNE

Każdy z Przewodników metodycznych został przygotowany w oparciu o program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola.

Umożliwiają one pracę w poszczególnych grupach wiekowych, a także, co istotne, w grupach łączonych (5- i 6-latków oraz 3-i 4-latkow). Zastosowano w nich szereg rozwiązań mających na celu podniesienie komfortu pracy nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw założeniom podstawy programowej i najnowszym badaniom w przewodnikach, nauczyciel znajdzie także cztery projekty edukacyjne wraz ze szczegółowym opisem, jak pracować metodą projektów w przedszkolu.

W każdym z przewodników zamieściliśmy:

 • ogólny rozkład materiału, będący zarazem swoistego rodzaju spisem treści
 • wpisy do dziennika oraz punkty z obszarów podstawy programowej
 • spis pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zabaw i ćwiczeń Niezbędnik nauczyciela na płycie CD Płyty muzyczne Płyty muzyczne Płyty muzyczne
 • teksty literackie oraz teksty i nuty piosenek
 • system tabel opisujących pracę w grupach łączonych
 • ikony nawigacyjne ułatwiające odnalezienie odpowiednich treści
 • odniesienia do wyprawek, kart pracy i stron w książce

PŁYTY MUZYCZNE
Do przewodnika dołączone są płyty muzyczne zawierające:

 • wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne piosenek
 • podkłady muzyczne do zabaw i tańców
 • nagrania muzyki o różnym charakterze (wolnej, szybkiej, głośnej, cichej, smutnej, wesołej) oraz do różnych form ruchu
 • fragmenty utworów muzyki poważnej
 • nagrania odgłosów
   

FILMY
W skład materiałów znajdujących się na płycie wchodzą:

 • filmy, w których aktorzy czytają dzieciom wybrane opowiadania o przygodach Olka i Ady
 • filmy związane z realizacją projektów edukacyjnych opisanych w przewodnikach metodycznych

Podobne produkty