nowość 2019 r.
!

Karty pracy - 4 części

Nowe przygody Olka i Ady. Poziom BB+

  • Cykl:
    Nowe przygody Olka i Ady
  • CZ. 1. INDEKS 890620
  • CZ. 2. INDEKS 890621
  • CZ. 3. INDEKS 890622
  • CZ. 4. INDEKS 890623

Ćwiczenia w nich zawarte:

- wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły
- rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń
- wyzwalają postawę twórczą
- stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji
- wprowadzają dzieci w świat wartości
- rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM BB+

Pozostałe składowe pakietu: