Rozwój mowy i emocji

Tablice demonstracyjne + broszura

880766

Rozwój mowy i emocji to zbiór 32 tablic formatu A2 dla nauczycieli dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z czego 8 tablic poświęconych jest tematyce emocji, a 24 rozwojowi mowy. Do tablic dołączona jest broszura ze scenariuszami zajęć. Każdy scenariusz został podzielony na trzy części. Pierwszą z nich nauczyciel może realizować we wszystkich grupach wiekowych od 3-latków do 5-latków. Druga część przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4 i 5 lat, a trzecia – dla 5-latków. Taki podział ułatwi nauczycielowi dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń do wieku dzieci. Celem ćwiczeń i zabaw opisanych w scenariuszach jest nauczenie dzieci wyrażania i nazywania emocji towarzyszących im w życiu, a także zapoznanie ich ze sposobami radzenia sobie z nimi. Rozwojowi mowy służą zamieszczone w scenariuszach ćwiczenia:
• oddechowe,
• narządów artykulacyjnych,
• dotyczące rozumienia i wykonywania poleceń, samodzielnego wypowiadania się, właściwego wymawiania głosek sz, s, rozróżniania głosek b i p, k i g,
• bogacące słownictwo,
• wyrabiające poprawność gramatyczną, fleksyjną i składniową,
• uczące komunikowania się z drugą osobą.

 

PRZYKŁADOWE TABLICE: