Moje sprawdziany - klasa 1

Gra w kolory - publikacje dodatkowe

890269

  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 1, Edukacja wczesnoszkolna
  • O szczegóły promocji pytaj Konsultanta Oświatowego!

Fragment publikacji

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania


Podobne produkty