promocja miesiąca
%

Sprawdziany kl. 1 cz. 2

Ja i moja szkoła na nowo - publikacje dodatkowe

890176

6,00 zł

sugerowana cena detaliczna
  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 1, Edukacja wczesnoszkolna
  • O szczegóły promocji pytaj Konsultanta Oświatowego!

Fragment publikacji

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.

Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami


Podobne produkty