promocja miesiąca
%

Sprawdziany kl. 3 cz. 1

Ja i moja szkoła na nowo - publikacje dodatkowe

890609_

  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 3, Edukacja wczesnoszkolna

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.

Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami