Tarcza 10-300 - 180x180 cm

Gra korytarzowa

714084

Gry Standard - powierzchnia - płaska, gładka - ceramika, szkło, metal, farba, sztywne tworzywa sztuczne.

Gwarancja nie obejmuje: powierzchni falistych i bardzo nieregularnych, wystających ostrych krawędzi, powierzchni na których przyczepność jest słaba, nośniki elastyczne, zewnętrzne aplikacje poziome.

Czyszczenie: gry korytarzowe powinny być okresowo myte i zamiatane dla utrzymania ich w stanie estetycznym i bezpiecznym. Powierzchnie należy czyścić sztywną szczotką nylonową lub lekkim sprzętem z użyciem środków czyszczących stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym. Nie używać agresywnych środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki mogące uszkodzić materiał grafiki. Trudno usuwalne ślady mogą być usuwalne przez wytarcie gumką. Nie wolno myć myjkami ciśnieniowymi. Takie mycie powoduje wtłaczanie wody pod folie a przez to odstawanie krawędzi i naroży

Zalecamy: wykonanie zdjęcia nawierzchni miejsca gdzie mają znajdować się gry, wymagana ocena czy nawierzchnia jest jednolita czy chropowata (mała przyczepność). Podać wymiary.

GWARANCJA: 12 miesięcy