Z natury rzeczy. Poradnik metodyczny

4224000

 • Wydawca:
  MAC/JUKA
 • Cykl:
  Z natury rzeczy
 • Poziom:
  Gimnazjum / Klasa 2 , Gimnazjum
 • Przedmiot:
  Biologia

Poradnik metodyczny zawiera:

 • wskazówki do realizacji procesu dydaktycznego, m.in. opis metod i form nauczania, które są doskonałą pomocą podczas przygotowania tematyki lekcji,
 • scenariusze lekcji pokazują wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach biologii,
 • prawidłową realizację programu nauczania: zapewnia plan wynikowy, który zawiera on kolejne jednostki lekcyjne, uszczegółowiony w stosunku do programu zakres treści nauczania, wymagania na poziom podstawowy i ponadpodstawowy oraz wymagane w podstawie programowej i proponowane przez autorów cyklu ćwiczenia, doświadczenia i obserwacje.