Zabawy dla starszych przedszkolaków

Zabawy ruchowe. Książka z płytą CD.

800091

  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Sześciolatki, Wychowanie przedszkolne / Pięciolatki, Wychowanie przedszkolne

Gdy przedszkolaka rozsadza energia…

Małe dziecko uczy się przez zabawę. Jest to dla niego podstawowa forma aktywności, podczas której poznaje siebie, rówieśników, a także gromadzi wiele doświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Zabawy ruchowe należy dostosować do potrzeb rozwojowych przedszkolaków tak, by nie były dla nich obciążające i by dzieci mogły czerpać z nich radość.

Publikacja skierowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego, rodziców oraz osób pracujących na co dzień z małymi dziećmi. Zawiera propozycje zabaw dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym z podziałem na kategorie: zabawy integracyjne, ruchowe, dramowe, muzyczne oraz do biblioterapii. Autorki pokazują, w jaki sposób można wspomagać rozwój dzieci w grupie, wykorzystując najbardziej naturalne dla tego wieku działanie, czyli zabawę, i jak można ją łączyć z różnymi elementami edukacyjnymi. Ważnym uzupełnieniem jest również płyta, na której nagrane zostały piosenki, słuchowiska oraz utwory literackie wykorzystywane w scenariuszach zabaw.

Wśród starszych przedszkolaków znacznie zmienia się forma zabaw. Coraz częściej dominuje zabawa grupowa lub zespołowa. Dzieci bawią się dłużej i potrafią się organizować, dzieląc role i je odgrywając. Zabawie zaczyna przewodzić lider, którym jest jedno z dzieci. Nauczyciel nadal może uczestniczyć w zabawach, organizować je, proponować nowe. Jednak część czasu może poświęcić na obserwację zachowań swoich podopiecznych.