ATLASY

600x6007.png

 

Atlas historyczny dla klas 4–8 szkoły podstawowej

Nasz atlas historyczny zawiera około 100 map, które prezentują wysoki poziom merytoryczny i nawiązują do najlepszych tradycji polskiej kartografii. Opatrzono je licznymi opisami, zdjęciami, tabelami, schematami i infografikami, co stanowi dużą pomoc podczas lekcji i czyni naukę przyjemniejszą!

ZOBACZ FRAGMENT

600x6004.png

 

Atlas biologiczny. Wybrane gatunki chronionych roślin i grzybów

Atlas zawiera ilustracje i opisy 200 gatunków roślin i 35 gatunków grzybów. Uwzględniono te najbardziej charakterystyczne i atrakcyjne. Każda roślina jest opisana w krótki, rzeczowy i przystępny sposób. Publikacja jest doskonałym uzupełnieniem treści nauczanych na lekcjach biologii.

ZOBACZ FRAGMENT

600x6005.png

 

Atlas biologiczny. Wybrane gatunki chronionych zwierząt

Atlas prezentuje 387 gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce przedstawionych na realistycznych ilustracjach, w tym 332 gatunki podlegające ochronie ścisłej oraz 55 gatunków objętych ochroną częściową.

ZOBACZ FRAGMENT

600x6003.png

 

Atlas anatomiczny

Atlas zawiera 200 rysunków anatomicznych oraz słownik terminów anatomicznych polsko-łacińsko-angielsko-niemiecki. Przedstawiona na prostych schematach wiedza koncentruje się na biernym oraz czynnym układzie ruchu, czyli układach szkieletowym i mięśniowym.

Atlas prezentuje 387 gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce przedstawionych na realistycznych ilustracjach, w tym 332 gatunki podlegające ochronie ścisłej oraz 55 gatunków objętych ochroną częściową.

ZOBACZ FRAGMENT

600x6006.png

 

Atlas geograficzny dla klas 5–8 szkoły podstawowej

Publikacja przygotowana przez eksperta w dziedzinie kartografii - firmę DEMART, zawiera aktualne informacje zarówno o Polsce, jak i o świecie. Kilkaset map wzbogacono najnowszymi danymi statystycznymi i charakterystykami społeczno-gospodarczymi. Uwzględniono również obraz środowiska naturalnego, walory turystyczne, analizy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Całość stanowi wspaniałe wzbogacenie lekcji geografii.

 

 


ZBIORY ZADAŃ

Publikacje uzupełniające, dzięki którym uczniowie powtórzą i utrwalą materiał poznany na lekcjach. Zbiory zadań umożliwiają doskonalenie umiejętności i zachęcają do rozwiązywania zadań.

600x6002.png

 

Chemia. Zbiór zadań do klas 7 i 8

Spis treści:
1. Substancje 
2. Świat okiem chemika
3. Jak to jest połączone?
4. Ważne prawa
5. Gazy i tlenki
6. Woda i roztwory wodne
7. Kwasy
8. Wodorotlenki
9. Sole
10. Węglowodory
11. Pochodne węglowodorów
12. Biologia i chemia

ZOBACZ FRAGMENT

600x600.png

 

Fizyka. Zbiór zadań do klas 7 i 8

Spis treści:
1. Z fizyką na ty
2. Ruch i siły
3. Energia
4. Zjawiska cieplne
5. Właściwości materii
6. Elektryczność
7. Magnetyzm
8. Ruch drgający i fale
9. Optyka
• Odpowiedzi
• Tablice wielkości fizycznych
• Tabela wzorów fizycznych

ZOBACZ FRAGMENT

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego

segment: Przedszkola / Szkoła Podstawowa 1-3

Nie dotyczy

segment: Szkoła Podstawowa 4-8

Nie dotyczy

Dyrektor regionalny

Nie odnaleziono dyrektorów pasujących do wybranych kryteriów.