Do czego tak naprawdę służy telefon?

10 mar 2020
tagi:

Telefon powstał pod koniec XIX w., czyli ponad 100 lat temu, a za jego wynalazcę uważa się Aleksandra Bella. Na początku służył tylko do porozumiewania się na odległość. Głos po stronie nadawczej był przetwarzany na sygnał elektryczny, a następnie transmitowany w łączu i odpowiednio odczytywany po stronie odbiorczej. Wszechobecne dziś telefony komórkowe to już jednak zupełnie inne urządzenia. Do czego więc dzisiaj służy telefon komórkowy?

I dlaczego  nie pozostał jedynie telefonem?

Krótka historia telefonu komórkowego

Próby stworzenia telefonów komórkowych miały miejsce już w latach 40. i 50.[1] Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonała w 1956 szwedzka firma Ericsson. Telefon ważył 40 kilogramów, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kosztowało tyle co samochód.

3 kwietnia 1973 w Nowym Jorku firma Motorola wprowadziła do obrotu swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage). 

Telefon ważył 0,8 kg i miał wymiary cegły.

16 września 1975 opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe US 3,906,166 firmy Motorola pod tytułem Radio telephone system. 

21 sierpnia 1983 Federalna Komisja Łączności dopuściła na rynek DynaTAC 8000X[5]. 

3 grudnia 1992 roku wysłano po raz pierwszy wiadomość SMS.

Podział telefonów komórkowych

Ze względu na obudowę rozróżniamy telefony komórkowe jako:

  1. Jednobryłowy
  2. z klapką
  3. rozsuwany
  4. obrotowy,

Telefony komórkowe w Polsce

Zgodnie z danymi z raportu „Polska.Jest.Mobi 2018”  liczba Polaków posiadających smartfony od 2 lat utrzymuje się na podobnym poziomie, z niewielką tendencją wzrostu z 62% (2016) do 64% (2017). W porównaniu do roku ubiegłego, z 23% do 13%  spadła liczba Polaków, deklarujących posiadanie w gospodarstwie domowym tabletu.

Zwiększa się udział smartfonów i tabletów  w czasie spędzanym na urządzeniach podpiętych do internetu – obecnie jest to 46% w porównaniu do 43% w roku poprzednim.

48% Polaków deklaruje, że korzysta z mobilnych urządzeń ponad 2 godziny dziennie. Średnia spędzanego czasu to 2,3 godziny, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (wówczas 1,8 godziny).

Większość aktywności online wciąż chętniej wykonujemy korzystając z PC / laptopa, ale czytanie wiadomości i korzystanie z social mediów są domeną urządzeń mobile. Już 25% Polaków deklaruje, że odbiera i wysyła maile najczęściej z wykorzystaniem smartfona.

Do czego najchętniej wykorzystujemy smartfony? 

92 proc. Polaków korzysta z telefonów komórkowych - wynika z najnowszego badania CBOS –/zob.: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_099_17.PDF (odczyt 12.07.2019 r.)/

Powodzeniem bardziej cieszą się smartfony - ponad 57 proc., niż klasyczne telefony komórkowe - 43 proc. Telefonu głównie używamy do prowadzenia rozmów, a także wysyłania smsów i robienia zdjęć.

CBOS wskazał, że smartfona używa ponad połowa (57 proc.), a ponad dwie piąte (43 proc.) – klasycznego telefonu komórkowego. "W ostatnich dwóch latach przybyło użytkowników smartfonów (wzrost o 7 punktów procentowych), natomiast ubyło posiadaczy klasycznych komórek (spadek o 13 punktów)" 

Z badania wynika, że 49 proc. korzysta wyłącznie ze smartfonów, 34 proc. tylko z klasycznych telefonów komórkowych, a 9 proc. – z jednego i drugiego typu telefonów.

Według CBOS, użytkownicy telefonów komórkowych głównie wykorzystują je do rozmów (100 proc. badanych tak deklaruje), a także do wysyłania i odbierania wiadomości SMS (78 proc. respondentów), robienia zdjęć (62 proc.), korzystania z zegarka, budzika (57 proc.), a także kalendarza czy terminarza (50 proc.). Wideo za pomocą telefonu nagrywa 36 proc.

badanych, a dźwięk - 15 proc.

45 proc. badanych wykorzystuje telefon do przeglądania stron internetowych, 43 proc. sprawdza prognozę pogody, 33 proc. wysyła i odbiera pocztę elektroniczną, a 29 proc. użytkowników obsługuje konto w serwisie społecznościowym i tyle samo 29 proc. korzysta z komunikatora. Niespełna jedna piąta załatwia online różne sprawy, np. robi zakupy, rezerwuje bilety, hotele. Co jedenasty sprawdza przy użyciu telefonu poziom zanieczyszczenia powietrza.

Jeśli chodzi o funkcje multimedialne, telefony komórkowe najczęściej służą do słuchania muzyki (30 proc. badanych) i - zdecydowanie rzadziej - radia (11 proc. respondentów).

Co piąty użytkownik ogląda na nich materiały wideo, a siedmiu na stu - telewizję.

Fakt, że Polacy coraz częściej sięgają po smartfony niż klasyczne komórki, przełożył się prawdopodobnie na wzrost popularności poszczególnych ich funkcji i zastosowań. Obecnie znacznie więcej użytkowników niż dwa lata temu deklaruje, że za pośrednictwem telefonu sprawdza prognozę pogody (wzrost o 15 punktów procentowych), a także korzysta z map i nawigacji (wzrost o 9 punktów). Częściej również urządzenia te służą do przeglądania internetu (wzrost o 8 punktów), korzystania z kalendarza (wzrost o 6 punktów), aparatu fotograficznego, nagrywania wideo oraz obsługi poczty e-mail (wzrost po 5 punktów), a także zegara i budzika (wzrost o 4 punkty)" - czytamy w opracowaniu CBOS.

Ze smartfonów korzystają głównie osoby w wieku 18–34 lat, z wyższym lub gimnazjalnym wykształceniem, mieszkańcy największych miast, osoby dobrze sytuowane oraz członkowie takich grup zawodowych, jak m.in. kadra kierownicza i specjaliści, czy pracownicy administracyjno-biurowi.

Ze względu na sposób korzystania z telefonów komórkowych ich użytkowników można podzielić na trzy grupy2, co oczywiście powiązane jest z typem używanego telefonu. Największą grupę (49%) stanowią osoby, które używają komórki do dzwonienia i ewentualnie wysyłania i otrzymywania wiadomości SMS. Druga grupa użytkowników (30%) poza podstawowymi zastosowaniami korzysta z niektórych funkcji internetowych, aparatu fotograficznego, zegarka, kalendarza, prognozy pogody, nawigacji i rejestrowania wideo. Jedna piąta (21%) poza wymienionymi wyżej zastosowaniami wykorzystuje również inne funkcje multimedialne i internetowe swoich telefonów.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 29 czerwca  do 6 lipca 2017 roku na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

                        

Roman Lorens

 

Specjalista prawa oświatowego, 

trener, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, 

wieloletni wykładowca