Grupa MAC S.A. i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie łączą siły we wspólnej misji rozwoju wczesnej edukacji!

27 sty 2023

Prof. dr hab. Andrzej Różański, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, i Grzegorz Kowalski, prezes zarządu Grupy MAC S.A., podpisali wczoraj umowę współpracy.

Jej głównym celem jest tworzenie i doskonalenie narzędzi ułatwiających nauczycielom codzienną pracę z dziećmi, opracowanie założeń teoretycznych oraz budowa pomocy dydaktycznych, a także wspólne projekty edukacyjne w zakresie szkoleń studentów i nauczycieli.

– Głęboko wierzę, że to początek długoletniej współpracy, owocnej zarówno dla Grupy MAC, jak i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zależy nam na ciągłym podwyższaniu standardów edukacyjnych w Polsce. Dzięki takiej kooperacji materiały naszego wydawnictwa trafią do studentów, którzy będą mogli dowolnie z nich korzystać. Czekają nas także wspólne projekty edukacyjne, więc przed nami wiele edukacyjnych wyzwań! – podczas podpisania umowy mówił Grzegorz Kowalski.