Komplet pozytywnych recenzji dla Matematyki dla klasy 4

Jun 14, 2017

Informujemy, że podręcznik MATEMATYKA DO KLASY 4 otrzymał komplet pozytywnych recenzji ekspertów MEN. Jak tylko otrzymamy numer dopuszczenia, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Cykl publikacji Matematyka został opracowany tak, aby uczeń mógł dzięki niemu i z pomocą nauczyciela zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, następnie je utrwalać i wykorzystywać do rozwiązywania różnych problemów. Dodatkowo konstrukcja publikacji zakłada, że uczeń na początku lekcji jest zachęcony do niej poprzez ciekawe wprowadzenie do zagadnienia na podstawie posiadanej już wiedzy. Następnie, podążając wspólnie z klasą i nauczycielem, uczeń odkrywa kolejne etapy nowego zagadnienia.

Autorzy podręcznika: Jolanta Borzyszkowska,Maria Stolarska-Walkowiak

Źródło: https://podreczniki.men.gov.pl

Dowiedz się więcej nt. MATEMATYKI DO KLASY 4: