Numer dopuszczenia MEN dla podręcznika "Plastyka. Lubię tworzyć" do klasy 7

17 lip 2017

Z radością informujemy o przyznaniu przez MEN numeru dopuszczenia dla podręcznika wydawnictwa MAC do "Plastyki. Lubię tworzyć" do klasy 7 szkoły podstawowej.

Numer ewidencyjny dopuszczenia podręcznika „Plastyka. Lubię tworzyć” do klasy 7 to 898/4/2017.

Podręcznik Plastyka. Lubię tworzyć do klasy 7 powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia i wygaszanie gimnazjów. Jest zgodna z nowa podstawą programową 2017.

Zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność:

  • jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych,

  • ma prostą konstrukcję,

  • został napisany bezpośrednim językiem, zrozumiałym dla uczniów,

  • ma nowoczesną szatę graficzną,

  • zawiera barwne reprodukcje i fotografie,

  • prezentuje ciekawostki o artystach i dziełach sztuki.

Więcej informacji na temat podręcznika: https://www.mac.pl/szkola-podstawowa/plastyka7