Rozpoczęły się zapisy do 7 edycji Omnibusa.

1 lut 2022

Po raz kolejny trzecioklasiści mogą sprawdzić swoje umiejętności razem z MACem! Wydawnictwo przygotowało Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus, do którego zapraszamy wszystkich nauczycieli ostatniej klasy nauczania zintegrowanego. Na zapraszamy wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczących w ostatniej klasie.

- Taki sprawdzian to możliwość postawienia kompetentnej diagnozy dziecka, kończącego pewien etap edukacji – mówi dr Aleksandra Piotrowska, która podkreśla, że taka diagnoza jest niezbędna do tego, żeby sformułować rekomendacje zarówno dla dziecka, rodziców i co najważniejsze dla nauczyciela.

Zapisy do tegorocznej, 7 edycji Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus ruszają 1 lutego. Do 14 marca nauczyciele mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na papierowe wersje sprawdzianu, 25 kwietnia zaś kończy się termin zgłoszeń na wersję w formacie PDF.  

Sugerowany harmonogram przeprowadzenia egzaminu:

26.04 – sprawdzian z j. polskiego

27.04 – sprawdzian z matematyki

26.04 – sprawdzian z przyrody

Zamknięcie panelu wprowadzenia wyników nastąpi 17 maja, a do 31 maja nauczyciele i dyrektorzy otrzymają indywidualny raport.

DLACZEGO WARTO wziąć udział w Omnibusie?

  • Sprawdziany: polonistyczny, matematyczny, dostępne w dwóch wersjach: (A i B) + sprawdziany dodatkowe.
  • Sprawdzian przyrodniczy dostępny w dwóch wersjach (A i B)
  • Pełna statystyka raportów z porównaniem na tle klasy, szkoły, województwa i kraju!
  •  Super cena: sprawdziany w wersji drukowanej tylko 1,5 zł za sztukę!
  • Sprawdziany w wersji pliku PDF: 0 zł. Komplet sprawdzianów do 3 przedmiotów - 4,5 zł

Więcej informacji na temat Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus znajdziesz tutaj.