Sprawdź umiejętności trzecioklasistów w swojej szkole

08.01.2018

Tradycyjnie już w kwietniu uczniowie w całym kraju przystąpią do ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS. W tym roku w dniach 11-12 kwietnia odbędzie się już jego trzecia edycja. Dzięki Sprawdzianowi Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS można zweryfikować umiejętności ucznia na tle klasy, klasy na tle szkoły, a szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.

Sprawdziany dostępne są w wersji drukowanej i PDF. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie klasy przez dyrektora szkoły za pośrednictwem strony internetowej www.mac.pl/omnibus Udział w sprawdzianie jest dobrowolny.

W pierwszym dniu uczniowie piszą sprawdzian z języka polskiego, w drugim z matematyki. Na rozwiązanie zadań w każdej części uczniowie mają po 90 minut. Ponieważ trzecioklasiści mogą mieć trudności z koncentracją uwagi i pracą przez tak długi czas, przyjęto, że sprawdzian powinien trwać 90 minut, a w jego trakcie należy zorganizować minimum 15 minut przerwy.

Udział dzieci w sprawdzianie Omnibus jest ważny z punktu widzenia ucznia i nauczyciela. Dziecku pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności w nowych, nieznanych warunkach; ponadto uczy radzenia sobie ze stresem i niepewnością. W pewnym stopniu przygotowuje do sprawdzianów, z którymi uczeń będzie się zmierzał na kolejnych etapach edukacji. Nauczycielowi dostarcza z kolei ważnych informacji o zachowaniu dzieci w nowych sytuacjach, o sposobach podejścia do zadań, czasami nieco innych (pod względem treści i formy) niż te, które były na zajęciach. W pewnym stopniu informuje o skuteczności stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy. Wskazuje również nauczycielom z klasy 4 obszary, w których uczniowie wykazują pewne deficyty, i te, w których mają umiejętności na wysokim poziomie. Skłania nauczyciela do refleksji dydaktycznej nad swoją pracą i dostarcza wskazówek do dalszej pracy – czytamy w Raporcie z II Edycji Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS.

DLACZEGO WARTO ZGŁOSIĆ KLASĘ DO SPRAWDZIANU OMNIBUS?

  • Sprawdziany: polonistyczny i matematyczny, dostępne w dwóch wersjach A i B + sprawdziany dodatkowe
  • Pełna statystyka: raporty z porównaniem ucznia na tle klasy, klasy na tle szkoły, szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.
Więcej informacji na www.mac.pl/omnibus

Patronat nad sprawdzianem OMNIBUS objęli: miesięcznik edukacyjny KUMPEL dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej i platforma social learningowa BRAINLY.