Zainteresować ucznia. Pracownie tematyczne.

24 wrz 2015

Wielu uczniów uważa, że matematyka i przedmioty przyrodnicze są trudne, nieciekawe, a ich nauka jest czasochłonna i zbędna, ponieważ przyswajana na nich wiedza nie znajduje zastosowania w codziennym życiu.

Prawdopodobnie ta obiegowa opinia i powodowane nią uprzedzenie do przedmiotu jest w istocie większą przeszkodą w nauce, niż faktyczny poziom trudności przekazywanych treści

Kluczem do sukcesu edukacyjnego jest przyciągnięcie uwagi ucznia. Pokazanie mu, w sensie dosłownym, związku teorii z praktyką. Zademonstrowanie, że obliczenia oparte na teorii pozwalają opisywać rzeczywistość i przewidywać przebieg procesów, które obserwujemy na co dzień. A skoro potrafimy coś przewidzieć, możemy nauczyć się tym sterować i wykorzystywać do własnych potrzeb. Stąd jest już tylko krok do inżynierii, projektowania urządzeń, wytwarzania. Można zatem powiedzieć, że wielką rolę w rozwijaniu u dzieci konkretnych zainteresowań odgrywają m.in. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Zaplecze dydaktyczne to podstawa

Wzbudzenie zainteresowania uczniów jest tym łatwiejsze, im lepszym zapleczem dydaktycznym dysponuje nauczyciel, a realizacja treści wynikających z podstawy programowej powinno opierać się w istotnej mierze na metodzie oglądowej, doświadczalnej, wymaga obserwacji, analizy informacji z różnych źródeł.

Każdy nauczyciel, organizując swój warsztat pracy, gromadzi szereg pomocy dydaktycznych. Istotne jest, aby w pracowni była możliwość przechowywania sprzętu laboratoryjnego, przyrządów pomiarowych, eksponatów, minerałów, map, atlasów etc. W tym celu każda pracownia powinna być wyposażona w odpowiednie umeblowanie (np. szafy, gabloty, stojaki etc.). Wykonywanie części doświadczeń na różnych lekcjach wymaga użycia np. świeżych preparatów (biologia) czy też specyficznych odczynników (chemia), a to z kolei wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu do ich przechowywania. W tym celu pożądane jest, aby w pracowniach chemicznych i biologicznych znajdowały się stoliki, blaty laboratoryjne, dygestoria itp.

Budowa wartościowej bazy dydaktycznej jest jednak kosztownym przedsięwzięciem. Dyrektorzy szkół, na co dzień z trudem finansujący bieżącą działalność i remonty, wzbraniają się przed kolejnymi zakupami. Szansy na poprawę sytuacji można upatrywać w środkach dostępnych w ramach programów Unii Europejskiej. Według strategii unijnej, w latach 2014–2020 finansowany będzie m.in. rozwój kluczowych kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkoły powinny skorzystać z tej okazji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. możliwości skorzystania z ww. finansowania, należy skontaktować się ze swoim konsultantem oświatowym lub zadzwonić na infolinię: 801 802 102, 801 808 102