CZĘŚCI SKŁADOWE DLA UCZNIA

PODRĘCZNIK

 • Różnorodne ćwiczenia w formie gier i zabaw umożliwiające rozwijanie wszystkich kompetencji językowych oraz utrwalanie wprowadzonego materiału dostosowane do etapu rozwoju ucznia
 • Rapy skupiające się na wprowadzaniu i utrwalaniu elementów gramatyki oraz urozmaicające tok lekcji
 • Historyjki obrazkowe prezentujące wprowadzane treści w naturalnym kontekście
 • Lekcje okolicznościowe nawiązujące do kultury krajów anglojęzycznych
 • Dodatkowe teksty pozwalające na poszerzanie kompetencji czytania ze zrozumieniem
 • Słowniczek obrazkowy
ZOBACZ PODRĘCZNIK

 

ZESZYT ĆWICZEŃ

 • Różnorodne ćwiczenia umożliwiające rozwijanie umiejętności i utrwalanie wprowadzonego materiału
 • Naklejki dla urozmaicenia i uatrakcyjnienia pracy z materiałem
 • Revision Pages podsumowujące wprowadzone słownictwo z dwóch unitów
 • Plansza do gry podsumowującej cały materiał kl. 3 umożliwiająca uczniom przygotowanie indywidualnej wersji gry

ZOBACZ ZESZYT ĆWICZEŃ

 


CZĘŚCI SKŁADOWE DLA NAUCZYCIELA

KSIĄZKA NAUCZYCIELA

 

 • Scenariusze lekcji zawierające skrypty wszystkich nagrań wykorzystanych w toku lekcji.
 • Aktywności z wykorzystaniem multisensoryczności umożliwiające zaangażowanie wszystkich zmysłów dziecka w procesie nauki języka
 • Testy
 • Materiały do kopiowania zawierające dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał

 

MATERIAŁY DODATKOWE

 

 • Karty obrazkowe z atrakcyjnie i klarownie zobrazowanym słownictwem
 • Dwustronny plakat o dużym formacie, zawierający dwie uniwersalne plansze do gier umożliwiające utrwalanie wprowadzonego słownictwa
 • Teacher’s Disk zawierający dwie płyty z nagraniami uniwersalnych piosenek na powitanie i pożegnanie oraz zadań do słuchania do zeszytu ćwiczeń
 • Multibook
 • Dodatkowo na stronie internetowej. Karty wyrazowe zawierające wszystkie wprowadzane w kl. 3 wyrazy zapisane wyraźną czcionką do wykorzystania na zajęciach
 • 2 płyty z nagraniami

 

 


ODSŁUCHAJ NAGRANIA