Jak edukacja kształtuje bezpieczeństwo? Edukacja dla bezpieczeństwa w praktyce szkolnej

o konferencji


Bezpieczeństwo państwa, zagrożenia we współczesnym świecie, pierwsza pomoc przedmedyczna czy… edukacja obronna. Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot szkolny, który ma przygotować uczniów do radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu. Z naszą ekspertką, dr Beatą Służalską, porozmawiamy m.in. o tym, jak kształtować postawy obronne w warunkach szkolnych, jakie zmiany zostały wprowadzone w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa oraz – czy czekają nas kolejne aktualizacje w podstawie programowej dotyczące tego przedmiotu.

pytania i odpowiedzi eksperta


21.03.2024
11:01
Pytanie:

Jaki cudem w tym podręczniku pojawił się termin "pierwsza pomoc przedmedyczna" czyżby wracała "stara" nomenklatura? Poza tym zdecydowanie ważniejszy jest masaż serca niż wczesne natlenianie. A co z bezpieczeństwem udzielającego pierwszej pomocy? Co mają wywołać tzw. treści historyczne? Jaka jest zasadność ich pojawienia się w odniesieniu do zapisów pp?
Waldemar Zaborski

Odpowiedź:

Szanowny Panie, na Pana wątpliwości przekazuję odpowiedzi od Wydawnictwa: 1. "Pierwsza pomoc przedmedyczna". Podstawa programowa używa sformułowania „pierwsza pomoc”, ale pomagać można w różnych aspektach. W podręczniku omawia się sposoby pomocy podejmowanej przed przybyciem ratowników medycznych, stąd zastosowanie takiego nazewnictwa. 2. „Poza tym zdecydowanie ważniejszy jest masaż serca niż wczesne natlenianie”. Masaż serca, rzeczywiście jest ważniejszy, jednak szczególnie w wypadku osób dorosłych. Kiedy nie precyzujemy wieku osoby ratowanej, powinniśmy podawać zasady ogólniejsze. W wypadku dzieci natlenianie jest ważniejsze niż w wypadku dorosłych. Zasady ogólne mają być uniwersalne, przede wszystkim nie zaszkodzić ani dziecku, ani dorosłemu. 3. „A co z bezpieczeństwem udzielającego pierwszej pomocy?” W naszym podręczniku i między innymi w filmach w multibooku, poświęcamy wiele uwagi bezpieczeństwu ratownika. 4. Co mają wywołać tzw. treści historyczne? Uwypuklanie treści „międzyprzedmiotowych” pozostaje aktualnym postulatem w edukacji. W wypadku bezpieczeństwa naszego państwa odwoływanie się do historii jest bardziej uzasadnione niż połącznie treści w jakiejkolwiek innej dziedzinie. 5. Jaka jest zasadność ich pojawienia się w odniesieniu do zapisów pp? Zapisy podstawy programowej, stanowią podstawę nauczania, nie są szczegółowym programem. Nauczyciel może uznać, że skorzysta z treści, które pozwolą lepiej zrozumieć określone zagadnienie. Pozdrawiam
Beata Służalska

Powyższe pytania zostały zadane podczas czatu z ekspertem MAC po premierze e-konferencji.