mc2.png
Moje_Cwiczenia_3-para.png

 

Klasa 3

W roku szkolnym 2016/2017 placówka może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych objętych dotacją MEN i wybrać dla klasy 3 Moje ćwiczenia – materiały najlepiej skorelowane z podręcznikiem ministerialnym*.

* Art. 22ab. ust. 4 pkt) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  • Skutecznie ułatwiają nauczycielowi codzienną pracę w przypadku wyboru podręcznika MEN

  • W pełni zintegrowane z podręcznikiem, pogłębiają i poszerzają jego treści

  • Dostępne w ramach dotacji MEN


Atuty serii

Inteligentny obiekt wektorowy-3.png

Już 9 na 10 nauczycieli korzystających z „Moich ćwiczeń” poleca ten wybór*

Inteligentny obiekt wektorowy-10.png

W „Moich ćwiczeniach” po każdym miesiącu nauki znajduje się sprawdzian „To umiem!”

Inteligentny obiekt wektorowy-9.png

Materiały metodyczne poszerzone o 2 płyty muzyczne

Inteligentny obiekt wektorowy-8.png

Atrakcyjne i różnorodne teksty literackie

Inteligentny obiekt wektorowy-7.png

Ponad 30% nauczycieli korzystających z podręcznika MEN wybrało Moje ćwiczenia jako formę uzupełniającą*

Inteligentny obiekt wektorowy-6.png

Drukowana obudowa metodyczna

Inteligentny obiekt wektorowy-5.png

W każdej części znajdują się ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności

Inteligentny obiekt wektorowy-4.png

Ulubione przez dzieci wycinanki stanowią dodatkowy środek aktywizujący


Materiały dla ucznia

1

Moje ćwiczenia. Pakiet dotowany.

Moje_Cwiczenia_single5.png

Moje Ćwiczenia. 4 części.

Dzięki zawartym w publikacji ćwiczeniom, uczniowie:

-  doskonalą umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie,
-  analizują i interpretują teksty kultury,
-  rozwijają zamiłowanie do czytelnictwa przez słuchanie i czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej,

Obejrzyj
Moje_Cwiczenia_single6.png

Moje Ćwiczenia. matematyka. 4 części.

- Zawierają dodatkowe tematy, nieuwzględnione w publikacji „Nasza szkoła. Matematyka”.
- Zawierają zadania proste, które wymagają wykonania tylko jednej operacji, oraz zadania złożone.
- Zawierają problemy otwarte, które służą rozwojowi myślenia matematycznego, wymagają intensywnego i twórczego wysiłku oraz pozwalają doskonalić umiejętności analizowania treści zadania.
- Ćwiczenia ukazują matematykę bliską dziecku, pozwalającą mu poznać świat, towarzyszącą w życiu codziennym i mającą wiele praktycznych zastosowań.

Obejrzyj
wydawcyjezukowi.png

Publikacje do języków obcych

W ramach dotacji MEN możliwy jest także zakup najwyższej jakości materiałów ćwiczeniowych dla klasy 2 „Moje ćwiczenia” wraz z kompletną ofertą językową. Koszt ćwiczeń (50 zł) oraz podręcznika z ćwiczeniami do języka angielskiego lub niemieckiego (25 zł) mieści się w kwocie dotacji MEN (75 zł). 1% stanowią koszty obsługi przez organ prowadzący. Maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych może wynosić 74,25 zł.

2

Moje ćwiczenia. Publikacje dodatkowe.

MC2CJP.png

Co już potrafię. Sprawdziany.

Sprawdziany zawierają zadania: polonistyczne, społeczne, matematyczne i przyrodnicze. Sprawdzian z każdej edukacji może być potraktowany jako osobny materiał, dlatego możemy sprawdzać wiedzę dziecka sukcesywnie. Dodatkowo sprawdziany zawierają materiały dla nauczyciela – opisy umiejętności i wiadomości, jakie powinien zdobyć uczeń, opisy celów i zadań oraz punktację i sposób przeliczania punktów na oceny.

Obejrzyj
MC2SKT.png

Sprawdziany na każdy tydzień.

Publikacje te to dodatkowe materiały dla uczniów klasy trzeciej. Przeznaczone do samodzielnego wykonywania przez uczniów po kolejnych blokach podręcznika Nasza szkoła. Zawierają zadania sprawdzające zdobyte umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Obejrzyj
pol_pl_Moje-cwiczenia-Domowniczek-Klasa-3-czesc-1-9307_1.png

Domowniczek.

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Są skorelowane z podręcznikiem MEN dla klasy trzeciej „Nasza szkoła”. Zawierają ćwiczenia zintegrowane (polonistyczne, społeczne, przyrodnicze i matematyczne) utrwalające wiadomości zdobyte w szkole.

Obejrzyj
wyprawka_kl2.png

Wyprawka

Wyprawka dla klasy 3 zawiera szablony prac plastycznych i technicznych. Wzbogacona jest o materiał urozmaicający edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą. Elementem Wyprawki są karty do edukacji muzycznej.

Obejrzyj
emi_kl3.jpg

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą.

Książka stanowi kontynuację nauki obsługiwania komputera i jego oprogramowania oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Na płycie znajdują się ćwiczenia i gry, dzięki którym trzecioklasiści uczą się korzystać z programów komputerowych w sposób, który jest dla nich interesującą zabawą.

Obejrzyj
lekturnik.png

Mój lekturnik

Publikacja zawiera ciekawe, różnorodne zadania, które systematyzują pracę z lekturą, propozycje ćwiczeń oraz słowniczek pojęć.

3

Obudowa metodyczna

Przewodnikmetodyczny.png

Poradniki metodyczne. Przewodnik metodyczny.

Poradniki metodyczne zawierają rozkłady materiału i scenariusze zajęć uwzględniające materiał dydaktyczny zawarty w podręczniku Nasza szkoła. Wraz z poradnikami nauczyciel otrzymuje dodatkowo 2 płyty CD, na których znajdują się nagrania piosenek dla dzieci w wersjach wokalno- -instrumentalnej i instrumentalnej, fragmenty nagrań utworów muzyki poważnej oraz melodie do ćwiczeń – wesołe, smutne, szybkie, wolne, głośne, ciche.

 

2300310.png

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu zarówno umiejętności społecznych, jak i komunikacyjnych.

Obejrzyj
MC1EMIPM.png

Elementarz małego informatyka. Przewodnik metodyczny

Stanowi dla nauczyciela niezastąpioną pomoc w prowadzeniu ciekawych zajęć. Zawiera rozkład materiału oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Zajęcia komputerowe, prowadzone z wykorzystaniem „Elementarza małego informatyka” sprawią, że obowiązkowa nauka stanie się dla dzieci fascynującą przygodą z komputerem.