Lista produktów

 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  32,00 zł

  Progulka

  Publikacja przeznaczona do samodzielnej pracy uczniów oraz do pracy na lekcji. Zawiera materiał gramatyczny i leksykalny przydatny do realizacji wszystkich modułów podręcznika. W zeszycie znajdują się ćwiczenia obejmujące zagadnienia omawiane w danym module i przeznaczone do samokontroli....

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  30,00 zł

  Progulka

  Podręcznik dla klasy drugiej zawiera piętnaście modułów tematycznych dotyczących dnia codziennego i bliskich współczesnemu odbiorcy. Każdy moduł jest przeznaczony na 4–6 jednostek lekcyjnych. Struktura modułu: temat, wyraźnie określone cele językowe, tekst do wysłuchania wzbogacony...

  zobacz więcej
 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Książka nauczyciela to doskonała pomoc dydaktyczna prezentująca główne założenia pakietu ПРОГУЛКА 1. Opisuje sposób korzystania z materiałów zawartych w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i na płytach CD-audio. Omawia cele nauczania, sposoby ich realizacji i rolę ucznia w procesie nauczania.

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  Progulka

  Zeszyt zawiera materiał leksykalny i gramatyczny przydatny do realizacji poszczególnych modułów. Są w nim ćwiczenia do każdej jednostki lekcyjnej. Zeszyt jest przeznaczony do samodzielnej pracy uczniów i do pracy na lekcjach. Specjalnym piktogramem Uwaga egzamin! oznaczono ćwiczenia...

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Książka dla nauczyciela z...

  Nie tylko wynik

  <div id="blockProductExcerpt"><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><strong>Nie tylko wynik.</strong></span> Klasa 3. Książka dla nauczyciela</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;">zawiera odpowiedzi i przykładowe rozwiązania do prawie wszystkich...

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  Progulka

  Atuty podręcznika: • finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – bezpłatny dla ucznia • dostosowany do nowej ustawy oświatowej – korzystać z niego będą 3 kolejne roczniki uczniów, będzie własnością szkoły • w pełni realizuje wymagania podstawy programowej

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Zbiór zadań i testów

  20,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 3. Zbiór zadań i testów stanowi uzupełnienie podręcznika , zawiera dużą liczbę zadań o różnym stopniu trudności,

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Książka dla nauczyciela z...

  Nie tylko wynik

  Zawiera: - odpowiedzi i przykładowe rozwiązania do prawie wszystkich zadań - wskazówki i propozycje realizacji zagadnień do poszczególnych lekcji pomagają w przeprowadzeniu zajęć

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Podręcznik

  31,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 3. Podręcznik: - stawia na połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami życia codziennego - krótkie testy po każdym dziale oswoją ucznia z formą egzaminu gimnazjalnego,

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Zbiór zadań i testów

  20,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 2. Zbiór zadań i testów stanowi uzupełnienie podręcznika, zawiera dużą liczbę zadań o różnym stopniu trudności oraz testy podsumowujące każdy dział umożliwiają utrwalenie materiału.

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Poradnik metodyczny

  Z natury rzeczy

  Poradnik metodyczny zawiera wskazówki do realizacji procesu dydaktycznego, m.in. opis metod i form nauczania, są doskonałą pomocą podczas przygotowania tematyki lekcji; scenariusze lekcji pokazują wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach biologii

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Podręcznik

  31,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 2. Podręcznik Bogaty materiał ilustracyjny daje możliwość lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień a różnorodne zadania zachęcają do samodzielnego ich rozwiązania,

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Zeszyt ćwiczeń

  22,00 zł

  Z natury rzeczy

  Zeszyty ćwiczeń uzupełniają treści zawarte w podręczniku; dzięki temu uczeń nie musi poszukiwać informacji w innych źródłach. Układ ćwiczeń odpowiada kolejności zagadnień wprowadzanych w podręczniku

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Podręcznik

  32,00 zł

  Z natury rzeczy

  Podręcznik wyróżnia się szczególnie logicznym i przejrzystym układem treści i grafiki. W prosty sposób omawia procesy zachodzące w organizmach. Czytelny układ działów "wiedzieć", "umieć", "zapamiętaj" pomoże uczniowi uporządkować i utrwalić wiedzę, a dzięki licznym...

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Poradnik metodyczny

  Z natury rzeczy

  Poradnik metodyczny zawiera: wskazówki do realizacji procesu dydaktycznego, m.in. opis metod i form nauczania, które są doskonałą pomocą podczas przygotowania tematyki lekcji, scenariusze lekcji pokazują wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach biologii, prawidłową...

  zobacz więcej