Lista produktów

 • Z natury rzeczy. Zeszyt ćwiczeń

  21,00 zł

  Z natury rzeczy

  Z natury rzeczy. Zeszyty ćwiczeń uzupełniają treści zawarte w podręczniku; dzięki temu uczeń nie musi poszukiwać informacji w innych źródłach. Układ ćwiczeń odpowiada kolejności zagadnień wprowadzanych w podręczniku,

  zobacz więcej
 • Architektura. Scenariusze. Program zajęć

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Zeszyt ćwiczeń i program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Podręcznik

  32,00 zł

  Z natury rzeczy

  Podręcznik, zapewnia pełną realizację programu oraz doskonałe przygotowanie ucznia do egzaminu; uwzględnia aktualny stan nauk biologicznych. Logiczny, przejrzysty układ treści sprzyja stopniowemu poszerzaniu wiadomości i umiejętności

  zobacz więcej
 • Architektura. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Architektura. Zeszyt ćwiczeń Zeszyt ćwiczeń i Program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem zeszytu ćwiczeń jest praktyczna realizacja...

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Scenariusze. Program z...

  42,00 zł

  Malarstwo i rzeźba

  Publikacja zawiera program nauczania, scenariusze zajęć oraz plan pracy dydaktycznej z odniesieniem do obowiązujących wytycznych programowych. Publikacja ta przedstawia szczegółowe cele i treści edukacyjne oraz przewidywane osiągnięcia uczniów realizujących program Malarstwo i rzeźba...

  zobacz więcej
 • Fotografia cyfrowa. Zeszyt ćwiczeń do zaję...

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Fotografia

  Zeszyt ćwiczeń dla ucznia Fotografia cyfrowa Tadeusza Misiaszka jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z tej dziedziny, przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Malarstwo i rzeźba

  Publikacja jest propozycją dla uczniów, którzy z pomocą tradycyjnych dyscyplin sztuki, jakimi są malarstwo i rzeźba, chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i umiejętności twórcze.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wsz...

  46,00 zł

  Muzyczny świat

  Płyty CD Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wszystko zawierają kompletny, bogaty i różnorodny brzmieniowo oraz stylistycznie materiał ilustrujący treści zawarte w podręczniku.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Wybrane utwory z literatur...

  46,00 zł

  Muzyczny świat

  Płyty CD Muzyczny świat zawierają kompletny, bogaty i różnorodny brzmieniowo oraz stylistycznie materiał ilustrujący treści zawarte w podręczniku.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Przewodnik metodyczny

  Muzyczny świat

  Przewodnik metodyczny zawiera roczny plan pracy, który może być modyfikowany w zależności od możliwości danej klasy

  zobacz więcej
 • Muzyczny Świat. Zeszyt ćwiczeń.

  Muzyczny świat

  Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika, jest z nim ściśle skorelowany

  zobacz więcej
 • Muzyczny Świat. Podręcznik.

  Muzyczny świat

  Podręcznik do klas 1-3 gimnazjum.

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Przewodnik metodyczny

  W tym cała sztuka

  Przewodnik metodyczny: zawiera rozkład materiału i zestaw scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowatorskich form ich realizacji; liczne komentarze metodyczne przekazują dodatkową wiedzę i pełniejszą realizację zadań edukacyjnych.

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Zeszyt ćwiczeń.

  W tym cała sztuka

  Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie treści zawartych w podręczniku, służą sprawdzaniu wiedzy uczniów oraz inspirują do twórczości z wykorzystaniem różnorodnych form i technik (m.in. fotografiki, filmu, przekazu medialnego w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej).

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Podręcznik.

  W tym cała sztuka

  Podręcznik zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych

  zobacz więcej