PROGRAMY EDUKACYJNE

logo_pm_01.jpg

 

mozaBook

mozaBook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne. Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swe prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami czy gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to bogactwo zasobów nauczania, takich jak tematyczne aplikacje, gry i modele 3D, obejmujące wszystkie przedmioty od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.

logo_pm_02.jpg

 

Corinth 3D

Corinth 3D to aplikacja zawierająca bibliotekę w formie modeli 3D, zdjęć zoom i wideo. Aplikacja ma zastosowanie w szkołach podstawowych i średnich różnego typu, zawiera pomoce dydaktyczne do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Corinth 3D jest świetnym wsparciem dla nauczyciela przy przygotowywaniu zajęć, prowadzeniu atrakcyjnej dla ucznia lekcji oraz opracowywaniu sprawdzianów, kartkówek. Treści dostępne po polsku, angielsku, ukraińsku i wielu innych językach. Dodatkowo zawiera modele kompatybilne z dowolną drukarką 3D.

logo_pm_04.jpg

 

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

Zestawy nowoczesnych i sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, które zostały stworzone z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole oraz komputerów i tabletów w domu. MPP to zgodne z podstawą programową zasoby, wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, animacjami oraz grami edukacyjnymi, a także ekranami do pracy grupowej.

logo_pm_03 (1).jpg

 

Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Seria IPP to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. IPP to multimedialne oprogramowanie na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć. Nauczyciel znajdzie tutaj przydatne symulacje, filmy, modele i schematy oraz wiedzę teoretyczną – wszystko podane w nowoczesnej i wygodnej formie.

logo_pm_05.jpg

 

Laboratorium przyszłości

Programy „Laboratorium przyszłości” zostały stworzone tak, aby umożliwić uczniom nabycie praktycznych umiejętności. W ramach serii dostępne są interaktywne instrukcje BHP, plansze, które nauczyciel może wykorzystać podczas nauczania kompetencji technicznych, a także interaktywne schematy poglądowe tłumaczące działanie maszyn i urządzeń wokół nas. Seria programów świetnie sprawdzi się w szkołach jako przewodnik do zakupionych narzędzi oraz przyrządów technicznych, aby wytłumaczyć ich działanie i ułatwić nauczycielom pracę oraz przygotowanie zajęć.

logo_pm_06.jpg

 

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Materiały WLP powstały przy współpracy z nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, a także multimedialne i drukowalne karty pracy oraz interaktywne testy dla uczniów..

logo_pm_07.jpg

 

Science-Lab

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka to czteroczęściowy, multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń podstawy programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych. Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

logo_pm_10.jpg

 

Metoda projektu

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej - w tym do pracy z tablicą interaktywną. Zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej. Konstrukcja programu uwzględnia pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę. 

logo_pm_11.jpg

 

Matematyka bez reszty

Matematyka bez reszty to multimedialny produkt edukacyjny dla szkół podstawowych, przeznaczony do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. Ponadto nauczyciel swobodnie może zmienić język – tak, aby przejść przez dane zadanie po angielsku i powrócić do wersji polskiej. Całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby wszystkie elementy aktywne były w zasięgu ręki dziecka – co jest szczególnie ważne w pracy przy tablicy interaktywnej. Nauczyciel ma wiele możliwości pracy z programem. Inspiracje może znaleźć w dołączonych do produktów przewodnikach i scenariuszach zabaw i zajęć. 

logo_pm_08.jpg

 

MTalent

Seria programów mTalent została zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Produkty z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które sukcesywnie i z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

logo_pm_09.jpg

 

Eduterapeutica

Ei System to wydawnictwo oświatowe istniejące na polskim rynku edukacyjnym od 13 lat. Kompleksowo wspierają terapię wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworząc multimedialne pomoce dydaktyczne z serii EDUTERAPEUTICA.

didaktapl.jpg

 

Didakta

Multimedialne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli dedykowane na tablice interaktywne. Zawierają w sobie gry, ćwiczenia i testy.


Wyposażenie placówek edukacyjnych