Projekt Szkoła TIK na TAK!

Z satysfakcją informujemy, że Grupa MAC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Szkoła TIK na TAK!”. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostaną zastosowane kompleksowe rozwiązania z zakresu (TIK) czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, takie jak doposażenie szkół i włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Projekt jest dedykowany dla Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego: Szkoła Podstawowa 25 w Kielcach, Szkoła Podstawowa 19 w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Szkoła Podstawowa w Ostojowie oraz Szkoła Podstawowa  w Nietulisku Dużym. W projekcie weźmie udział 565 uczniów klas 4-7 i 32 nauczycieli. Odbiorcami projektu będą również uczniowie z niepełnosprawnością. W celu realizacji zajęć szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt IT m.in. drukarki 3D, tablice interaktywne, laptopy, projektory, rzutniki, tablety, monitory interaktywne i długopisy 3D.

Szkolenie dla nauczycieli

Pedagodzy wezmą udział w zajęciach z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych i medialnych. Tematyka szkolenia będzie obejmowała min. wykorzystanie istniejących e-zasobów w dydaktyce, obsługę e-podręcznika, kształtowanie wizerunku w mediach, cyfrową dydaktykę, tworzenie scenariuszy lekcji multimedialnych.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w trakcie których podniosą poziom swojej wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych oraz obsługi wybranego sprzętu IT.

Dzieci otrzymają wsparcie w postaci zajęć z obszaru TIK, podczas których sami wykonują pomoce dydaktyczne w postaci szablonów 3D m.in. modele układów i związków chemicznych, układu kostnego, figury geometryczne. Modele te posłużą również uczniom niedowidzącym.

Działania w ramach projektu rozpoczną się w październiku 2018r, a zakończą lipcu 2020 r.

Wartość projektu: 595 393,13 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 526 859, 63zł

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 08.03.03 ,,Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

KONTAKT

Biuro Projektu
Szkoła TIK na TAK!

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

e-mail: edyta.kraska@mac.pl