Didakta - Fizyka 2 - Symulacja pomiarów, wzory

704791

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Ten multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy oraz umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielkości fizycznych, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Program Didakta – Fizyka 2 zawiera zadania tworzące ciekawą i szeroką paletę, na którą składają się ćwiczenia interaktywne, na przykład mierzenie objętości i gęstości cieczy, temperatury, natężenia prądu i napięcia, określanie biegunów magnetycznych oraz kierunku prądu w zwojnicy, składanie sił, obliczanie wielkości i położenia obrazu lub przedmiotu, określanie ładunku naelektryzowanych ciał itp. Podczas wykonywania zadań dzieci mają do dyspozycji różne narzędzia pomiarowe i przyrządy - takie, jak w prawdziwym laboratorium.

Działy tematyczne:

Symulacja pomiaru - objętości cieczy, siły, gęstości, natężenia prądu elektrycznego i napięcia, temperatury
Elektromagnetyzm – prawo Ampera i reguła Lenza, prąd zmienny (częstotliwość, okres, amplituda), transformator
Mechanika – składanie sił, siła tarcia, prasa hydrauliczna, pływanie ciał (prawo Archimedesa)
Optyka - właściwości obrazu i przedmiotu – zwiercadło i soczewka
Prąd elektryczny – symbole elektryczne, symbole na przyrządach, elektrostatyka, rezystor i potencjometr