Didakta - Język angielski 2 - dla zaawansowanych

704800

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Ten multimedialny program edukacyjny służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości w zakresie gramatyki języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Testy i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Czasy angielskie – regularny i nieregularny czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy złożony, koniugacja i negacja czasowników modalnych
Następstwo czasów – mowa zależna, pytania nie wprost
Strony i okresy warunkowe – pierwszy i drugi okres warunkowy, strona czynna i bierna
Połączenia przyimkowe i czasowników – przyimki, połączenia imion i przyimków, połączenia czasowników z przyimkami, połączenia czasownik + bezokolicznik / -ing
Słownictwo – przedrostki przeczące, przyrostki, spójniki, słówka
Ortografia – pisanie apostrofów, poprawianie błędów w zdaniach
Dyktanda – uzupełnij brakujące słowo, dyktanda całych zdań