Didakta - Przyroda nieożywiona i ekologia

704796

Ten multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody nieożywionej oraz ekologii, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Program Przyroda nieożywiona zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające pracę na cztery różne sposoby: są tu pytania testowe, przyporządkowywanie, określanie poprawności danego twierdzenia oraz zadania z ilustracjami. Dzieci sprawdzają swoją wiedzę na temat budowy i historii Ziemi, zewnętrznych i wewnętrznych procesów geologicznych, skał i minerałów, środowiska naturalnego itp.

Działy tematyczne:

Planeta Ziemia – powstanie i budowa, podział dziejów Ziemi na ery
Minerały i skały – minerały, skały
Procesy geologiczne - wewnętrzne procesy geologiczne, zewnętrzne procesy geologiczne
Ekologia – ekologia i ochrona przyrody