nowość 2021 r.
!

Czytanie ze zrozumieniem

Owocna edukacja - klasa 1

881502

  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 1, Edukacja wczesnoszkolna

Fragment publikacji

Książka Czytanie ze zrozumieniem do klasy 1, składa się z 18 kart pracy. Teksty 1–4 są przeznaczone do kształcenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Proponujemy wprowadzić je w pierwszym okresie nauki – wtedy, kiedy dzieci jeszcze nie czytają samodzielnie. Teksty 5–18 służą do samodzielnego czytania przez dzieci. Zintegrowane z tekstami testy rozwijają umiejętności:
• wyszukiwania w tekście istotnych informacji,
• odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych,
• wyciągania wniosków,
• interpretowania tekstów.
Do wszystkich kart pracy zostały opracowane szczegółowe kartoteki, zawierające prawidłowe
odpowiedzi, punktację i proponowane oceny.