nowość 2021 r.
!

Czytanie ze zrozumieniem

Owocna edukacja - klasa 2

881523

  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 3, Edukacja wczesnoszkolna

Fragment publikacji

Czytanie ze zrozumieniem. 
Publikacja jest częścią trzyelementowej serii przeznaczonej dla uczniów klas 1-3. 
Ma na celu ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, do czego służą teksty literackie, takie jak: wiersz, opowiadanie, pamiętnik, oraz teksty pozaliterackie: zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja obsługi, rozkład jazdy, prognoza pogody, przepis kulinarny itp. 

Książka Czytanie ze zrozumieniem, dla klasy 2, składa się z 26 kart pracy. Teksty służą do samodzielnego czytania przez dzieci. Zintegrowane z tekstami testy rozwijają umiejętności:

• wyszukiwania w tekście istotnych informacji,
• odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych,
• wyciągania wniosków,
• interpretowania tekstów.

Do wszystkich kart pracy zostały opracowane szczegółowe kartoteki, zawierające prawidłowe odpowiedzi, punktację i proponowane oceny.