Karty pracy

Kolorowy start. Czterolatek

  • Cykl:
    Kolorowy start
  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Czterolatki

Fragment publikacji

Karty pracy składają się z dwóch części, z których każda liczy 64 strony. Publikacje pomagają kształtować, ale również rozwijać różne umiejętności i postawy w ciekawy i atrakcyjny dla dziecka sposób. Przedszkolaki nabywają nowe umiejętności systematycznie, metodami zgodnymi z aktualną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki.