Przewodnik metodyczny

Kolorowy start. Czterolatek

880302,-03,-04,-05

  • Cykl:
    Kolorowy start

Fragment publikacji

Przewodniki zawierają rozkłady materiału oraz całodzienne scenariusze zajęć z sugestiami tego, kiedy należy realizować dane ćwiczenia z kart pracy lub książki. W scenariuszach zawarte są teksty literackie, nuty i teksty piosenek, opisy zabaw rozwijających percepcję wzrokową i słuchową, sprawność manualną, aktywność twórczą, wspomagające rozwój emocjonalny dziecka. Scenariusze zawierają opisy rozmaitych i zróżnicowanych zabaw oraz ćwiczeń ruchowych.