Wyprawka "Pokaż mi świat" w teczce

Kolorowy start. Pięciolatek i sześciolatek

1550560

  • Cykl:
    Kolorowy start
  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Sześciolatki, Wychowanie przedszkolne / Pięciolatki

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ŚRODOWISKO

W skład publikacji wchodzi 12 tablic przedstawiających środowisko naturalne (np. las, łąkę), wśród nich znajdują się także historyjki obrazkowe oraz 16 kart pracy. Ćwiczenia tu zawarte przybliżają przedszkolakom środowisko społeczno - przyrodnicze, a tym samym poszerzają ich wiedzę na temat otaczającej je rzeczywistości.