Karty pracy - 4 części

Kolorowy start z plusem. Roczne przygotowanie przedszkolne.

890073,-74,-75,-76

  • Cykl:
    Kolorowy start
  • Poziom:
    Wychowanie przedszkolne / Sześciolatki
Nazwa Indeks Cena Kup w księgarni
Karty pracy - cz.1 890073 23,00 zł Kup online
Karty pracy - cz.2 890074 23,00 zł Kup online
Karty pracy - cz.3 890075 23,00 zł Kup online
Karty pracy - cz.4 890076 23,00 zł Kup online

Najlepsze przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

Karty pracy wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, doskonalą ich umiejętności i kształtują sprawność przyswajania wiedzy poprzez aktywne działanie. Rozwijają u dzieci samodzielność, koncentrację, pozwalają dzielić się uwagami na temat otaczającej rzeczywistości, stwarzają warunki do poznawania świata, doskonalą sprawność manualną. Uczą czytania metodą analityczno-syntetyczną poprzedzoną okresem przygotowawczym (kształcenie słuchu fonematycznego, orientacji przestrzennej, spostrzegania wzrokowego); chętne dzieci mogą samodzielnie pisać litery. Karty pracy zapoznają z zapisem cyfrowym liczb. Zawierają liczne ćwiczenia rozwijające kompetencje intelektualne dzieci, w tym logiczne myślenie. Ćwiczenia te oznaczone są odpowiednią ikoną.

--