Program Zajęcia logopedyczne. Pakiet Ekspert mTalent

mTalent

743352

  • mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - pakiet EKSPERT

- wyposażenie dodatkowe – gratis
- SZKOLENIE online z obsługi programu- gratis
- program LOGO-ZABAWNIK – gratis
- zestaw kart pracy - gratis

Program multimedialny dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.
Dla kogo? Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej (w tym komunikacyjnej) dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych (m.in. zdolności komunikacyjnych) i niwelowanie trudności z tym związanych.
Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne- PAKIET EKSPERT stanowi 3400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 800 kart pracy do wydruku. W programie mTalent Zajęcia logopedyczne PAKIET EKSPERT znajduje się materiał z następujących obszarów:
- Szereg syczący
- Szereg ciszący
-Szereg Szumiący 
- Głoska L
- Głoska R 
- Różnicowanie głosek syczących
- Różnicowanie głosek syczących i szumiących
- Różnicowanie głosek trzech szeregów 
- Różnicowanie L – J 
- Różnicowanie R – L 
- Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną
- Głoski tylnojęzykowe (K, G, H),
- Głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N,
- Głoska B
- Głoska P
- Głoska W 
- Głoska F
- Słuch fonemowy,
- Mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników) 
- Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna cz.1 i cz.2 
- KARTOTEKA- moduł wspomagający diagnozę, ewidencję zajęć oraz monitorowanie postępów uczniów
Dodatkowo w skład zestawu programu Zajęcia logopedyczne

– PAKIET EKSPERT wchodzą: - tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa - drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowane książki z wyliczankami logopedycznymi (cz.1, cz.2), instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradniki metodyczne.

- książka z kartami pracy do kserowania
- program Logo-Zabawnik złożony z dwóch zbiorów ćwiczeń interaktywnych i kart pracy:
1) Logo-KODOWANIE i kodów łamanie
2) Logo-CZYTANIE i języka łamanie z zakresu:
- kodowania (np. proste sekwencje, algorytmy), 
- dekodowania (w tym ćwiczenia czytania wymagające aktywizacji procesów uwagi – głównie funkcji selektywnej, np. w instrukcji do kilku zadań nazwy kolorów napisane są innym kolorem czcionki, niż napisana nazwa, tzw. efekt interferencji), 
- logopedii (wiele spośród zadań nawiązuje do konkretnego zbioru wyrazów, np. za zakresu ćwiczeń jakiejś głoski lub różnicowania; wśród ćwiczeń znajdują się także zdania oparte na tzw. „łamańcach językowych” – przydatnych na ostatnim etapie automatyzacji różnicowania trudnych zbitek spółgłoskowych lub w ćwiczeniach dykcji),
- percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej itp.

PAKIET EKSPERT programów mTalent Zajęcia logopedyczne to: 
- program o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie użytkowania (wyrób medyczny)
- największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek, 

- ponad 40 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,

- 3400 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci ((np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)

- ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,

- prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy ("fonetycznie czysty")

- moduł nagrywania i odtwarzania dźwięków

- projekt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. 

- praca z programem mTalent Zajecia logopedyczne I możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do Internetu.

- wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów