Przewodnik metodyczny

Olek i Ada. Poziom A i A+

  • Cykl:
    Olek i Ada
Nazwa Indeks Cena
Przewodnik metodyczny cz.1 880404 PLN 0.00
Przewodnik metodyczny cz.2 880405 PLN 0.00
Przewodnik metodyczny cz.3 880406 PLN 0.00
Przewodnik metodyczny cz.4 880407 PLN 0.00

Fragment publikacji

PRZEWODNIKI METODYCZNE

Każdy z Przewodników metodycznych został przygotowany w oparciu o program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola.

Umożliwiają one pracę w poszczególnych grupach wiekowych, a także, co istotne, w grupach łączonych (5- i 6-latków oraz 3-i 4-latkow). Zastosowano w nich szereg rozwiązań mających na celu podniesienie komfortu pracy nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw założeniom podstawy programowej i najnowszym badaniom w przewodnikach, nauczyciel znajdzie także cztery projekty edukacyjne wraz ze szczegółowym opisem, jak pracować metodą projektów w przedszkolu.

W każdym z przewodników zamieściliśmy:

  • ogólny rozkład materiału, będący zarazem swoistego rodzaju spisem treści
  • wpisy do dziennika oraz punkty z obszarów podstawy programowej
  • spis pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zabaw i ćwiczeń Niezbędnik nauczyciela na płycie CD Płyty muzyczne Płyty muzyczne Płyty muzyczne
  • teksty literackie oraz teksty i nuty piosenek
  • system tabel opisujących pracę w grupach łączonych
  • ikony nawigacyjne ułatwiające odnalezienie odpowiednich treści
  • odniesienia do wyprawek, kart pracy i stron w książce