Strefa przedszkolaka to cykl przeznaczony do pracy z grupą dzieci 5- i 6-letnich, a także z grupami łączonymi.

Dla każdej z grup wiekowych zostały przygotowane karty pracy dostosowane poziomem trudności do wieku dzieci. Specjalne miejsce zajęła w nich część rozwijająca umiejętności polonistyczne i matematyczne. Nieodłączny element stanowią również publikacje uzupełniające: dla 5-latka Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, a dla 6-latka, Litery i liczby. Dodatkowo w cyklu zadbaliśmy o rozwijanie umiejętności kodowania, przygotowując publikację Kodowanie w przedszkolu. Zdobycie ich już na poziomie przedszkolnym może zaowocować kompetencjami cyfrowymi niezbędnymi do nauki programowania.

Cykl wzbogacony został o płyty muzyczne, które korespondują z tematami zawartymi w przewodniku metodycznym. Niewątpliwym ułatwieniem dla nauczyciela jest zamieszczenie w scenariuszach muzycznych kodów QR odsyłających do nagranych piosenek.

 


mgr Anna Banaś
AUTORKA PAKIETU

Redaktor merytoryczny i koordynator prac zespołu redakcyjnego w Grupie MAC S.A., ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Autorka i współautorka pakietów do przedszkola, kart pracy i pomocy dydaktycznych.


mgr Jolanta Bieniek
AUTORKA PAKIETU

Redaktor merytoryczny w Grupie MAC S.A. Ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe. Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Autorka i współautorka przewodników metodycznych do przedszkola, wpisów do dzienników, rozkładów i planów pracy.


mgr Klaudia Cebula
AUTORKA PAKIETU

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz absolwentka studiów na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologii polskiej i dziennikarstwa. Autorka i współautorka publikacji dla dzieci, pomocy edukacyjnych i materiałów dydaktycznych. Ma 8-letnie doświadczenie zawodowe, jest redaktorem merytorycznym w Grupie MAC S.A


mgr Marzena Kwiecień
AUTORKA PAKIETU

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), Wydział Pedagogiczny, kierunek – wychowanie plastyczne. Nauczyciel dyplomowany przedmiotu plastyka. Autorka i współautorka plastycznych publikacji edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej. Redaktor merytoryczny w Grupie MAC S.A


mgr Monika Plewa
AUTORKA PAKIETU

Redaktor merytoryczny w Grupie MAC. SA., autorka i współautorka pomocy edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.


mgr Wiesława Żaba-Żabińska
AUTORKA PAKIETU

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach i Akademię Świętokrzyską w Kielcach. Ma wieloletni staż pracy w przedszkolu. Autorka i współautorka książek, kart pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz programów wychowania przedszkolnego, przewodników metodycznych i różnych publikacji pomocniczych dla nauczycieli.

 

New Project - 2022-01-19T150451.159.jpg

Komfort pracy w grupach łączonych
Cykl adresowany do nauczycieli pracujących z dziećmi 5- oraz 6-letnimi.

New Project - 2022-01-19T150451.159.jpg

Koncepcja pakietu oparta na aktywnościach
Zadania stymulujące rozwój sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, rozwijające umiejętności współpracy oraz myślenia problemowego.

New Project - 2022-01-19T150451.159.jpg

Zróżnicowana i przyjazna szata graficzna
Bogata szata graficzna, literacka oraz dodatki oparte na nowoczesnej metodyce wspierające rozwój kompetencji kluczowych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

New Project - 2022-01-19T150451.159.jpg

Komfort pracy nauczyciela
Obudowa metodyczna pozwala na dostosowanie pracy z pakietem do sprawdzonych metod wybranych przez nauczyciela, uzupełniając je o kreatywne i innowacyjne rozwiązania oparte na pedagogice twórczości i zabawy.

 

 

 


 

Poziom B+

Indeks: 883262

• Karty pracy, cz. 1–4
• Wyprawka plastyczna
• Czytam, piszę, liczę
• Kodowanie w przedszkolu

KARTY PRACY CZ.1
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.2
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.3
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.4
FLIPBOOK
ZESZYT DO KODOWANIA
FLIPBOOK
LITERY I LICZBY
FLIPBOOK
WYPRAWKA
FLIPBOOK

Poziom B

Indeks: 883261

• Karty pracy, cz. 1–4
• Wyprawka plastyczna
• Przygotowanie do czytania pisania i liczenia
• Kodowanie w przedszkolu

KARTY PRACY CZ.1
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.2
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.3
FLIPBOOK
KARTY PRACY CZ.4
FLIPBOOK
ZESZYT DO KODOWANIA
FLIPBOOK
PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA
FLIPBOOK
WYPRAWKA
FLIPBOOK

 


 

Poziom B+

Indeks: 891929

• Przewodnik metodyczny, cz.1 -5
• Płyty muzyczne, cz 1-5

METODYKA CZ.1
FLIPBOOK

a40bed6ca2327ed834736499abf02cc8e8ba681d.png
+
+
+
+
+
+
+
a40bed6ca2327ed834736499abf02cc8e8ba681d (1).png
+
+
+
+
+
+

 

Strefa przedszkolaka to cykl przeznaczony do pracy z grupą dzieci 5- i 6-letnich, a także z grupami łączonymi.

Korzystając z przewodnika nauczyciel realizuje tematy i treści wspólne dla 5- i 6-latków oraz zagadnienia dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Obudowa metodyczna pakietu została przygotowana w oparciu o zróżnicowane formy pracy i sprawdzone metody, z naciskiem na kształtowanie i doskonalenie u dzieci sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koncentracji, logicznego myślenia oraz inteligencji emocjonalnej.

 

a40bed6ca2327ed834736499abf02cc8e8ba681d (3).png
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 

Zawartość wyprawki:
⁌ Prace plastyczno-techniczne wraz z instrukcjami ich wykonania
⁌ Pomoce służące rozwijaniu:
 - twórczego myślenia
 - percepcji wzrokowej
 - percepcji słuchowej
 - sprawności manualnej
  -mowy
⁌ Reprodukcje
⁌ Wypychanki, w tym m.in.: litery, liczby, znaki działań
⁌ Zestaw papierów potrzebnych do prac plastycznych
⁌ Karta przedszkolaka
⁌ Naklejki

 

 

W naszej ofercie przygotowaliśmy zestaw do kodowania dla dzieci 5- i 6-letnich. Zestaw ten zawiera: matę, bloczki i obrazki do kodowania oraz karty do indywidualnej pracy dziecka.

W przewodnikach metodycznych dla nauczycieli zostały zawarte scenariusze zajęć, wprowadzające dzieci w świat kodowania i programowania. Utrwalając wiedzę zdobytą na zajęciach, dziecko pracuje z kartami pracy przypisanymi do każdego tematu. Każda karta zawiera szereg bogatych i różnorodnych ćwiczeń, dzięki którym dzieci będą rozwijać spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.

 


Tablice demonstracyjne to atrakcyjny graficznie zbiór tematów społecznych, przyrodniczych ze świata roślin i zwierząt, z prehistorii, historii przedmiotów użytkowych, baśni, ekologii i geografii. Do każdego tygodnia pracy z cyklem przewidziana jest jedna tablica demonstracyjna, do której sposób pracy został opisany w przewodniku metodycznym. Część tablic opatrzona jest kodami QR prowadzącymi do dźwięków, które z pewnością umilą pracę z dziećmi.

TABLICE DEMONSTRACYJNE
FLIPBOOK

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych pomocy dydaktycznych

Produkty od Wydawnictwa MAC Edukacja uatrakcyjnią zabawę z dziećmi, podniosą komfort Państwa pracy oraz pomogą w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.


Znajdź swojego konsultanta oświatowego

segment: Przedszkola / Szkoła Podstawowa 1-3

Nie dotyczy

segment: Szkoła Podstawowa 4-8

Nie dotyczy

Dyrektor regionalny

Nie odnaleziono dyrektorów pasujących do wybranych kryteriów.